Polityka prywatności


§ 1 Ogólne postanowienia

Niniejsza polityka prywatności określa zasady zbierania, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników przez stronę Drama Queen. Zakres polityki prywatności obejmuje dane dostarczone bezpośrednio przez użytkowników. Postanowienia te mają na celu określenie reguł dotyczących danych osobowych gromadzonych przez Drama Queen.
§ 2 Dane osobowe

Użytkownicy Drama Queen mogą być proszeni o podanie swoich danych osobowych w określonych sytuacjach. Potrzebujemy jedynie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszych usług. Przypadki, w których wymagane jest podanie danych osobowych oraz dane, które muszą być dostarczone, obejmują: a. Komentowanie postów – użytkownik musi podać swoje imię i adres e-mail. b. Kontakt z administratorem – użytkownik musi podać swoje imię i adres e-mail. 2. Dane osobowe podane podczas dodawania komentarzy do artykułów na stronie Drama Queen są widoczne dla wszystkich odwiedzających te strony. Drama Queen nie może chronić użytkowników przed osobami lub firmami, które mogą wykorzystywać te dane do przesyłania niechcianych informacji, dlatego te dane nie podlegają polityce prywatności. 3. Konkursy, ankiety na podstronach dotyczących filmów lub seriali oraz artykuły nie są własnością Drama Queen. Drama Queen nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe użytkowników udostępnione na innych stronach niż Drama Queen.
§ 3 Rejestracja na stronie

Rejestracja na stronie Drama Queen jest wyłączona, co oznacza, że użytkownicy nie mają możliwości zakładania kont na stronie.
§ 4 Ciasteczka (Cookies)

Drama Queen używa plików cookie. Jeśli użytkownik nie zmieni ustawień swojej przeglądarki, wyraża zgodę na ich używanie. Instalacja plików cookie jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie. Pliki cookie zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, w szczególności te, które wymagają zgody użytkownika. 2. W ramach usługi Drama Queen wykorzystywane są trzy rodzaje plików cookie: ‘sesyjne', ‘trwałe' i ‘analityczne'. 1.1 Pliki cookie ‘sesyjne' są tymczasowe i przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania się z witryny. 1.2 ‘Trwałe' pliki cookie są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez okres określony w parametrach plików cookie lub do ich usunięcia przez użytkownika. 1.3 ‘Analityczne' pliki cookie pomagają zrozumieć, jak użytkownicy interagują z treścią strony, co pozwala na lepsze jej projektowanie. Zbierają informacje na temat korzystania z witryny, rodzaju strony, z której użytkownik został przekierowany, liczby wizyt oraz czasu spędzonego na stronie. Te informacje nie zawierają danych osobowych użytkowników, ale służą do tworzenia statystyk dotyczących korzystania z witryny. 3. Użytkownik ma prawo decydować o dostępie plików cookie do swojego komputera, ustawiając odpowiednie opcje w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje na temat obsługi plików cookie są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.
§ 5 Postanowienia końcowe

Administrator podejmuje techniczne i organizacyjne środki, aby zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z ryzykami i kategoriami danych podlegających ochronie, w szczególności aby chronić dane przed dostępem osób nieuprawnionych, ich wydobyciem, przetwarzaniem niezgodnym z obowiązującymi przepisami oraz przed ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 2. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne umożliwiające zapobieganie dostępowi do danych osobowych przesyłanych elektronicznie oraz ich zmianom przez osoby nieuprawnione. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności obowiązują postanowienia Regulaminu ogólnego usługi Drama Queen, przepisy Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie. 5. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie.